sobota 10. října 2020

Hříchy minulosti - 3. kapitola

Varování: slash
Přístupnost: 15Příštího večera Harry spěšně přeběhl chodbu ze svého pokoje ke dveřím naproti. Tiše zaklepal a když mu Sirius otevřel, ostražitě se ohlédl přes rameno a rychle proklouzl dovnitř. 

"Nemusíš se chovat tak příšerně nenápadně, Harry," usmál se Sirius pobaveně. "Všichni vědí, že jsi u mně. Zmínil jsem se dole v kuchyni, že ti budu každý večer dávat soukromé hodiny z obrany proti černé magii," mrkl na něj potměšile, pro jistotu ale zajistil dveře zamykacím a protizvukovým kouzlem. 

"To bylo vážně chytré," uculil se tupě Harry a rozpačitě tam stál, jako by čekal, až zahřmí.

Sirius k němu pomalu vykročil, pozorujíc ho přitom zpod přimhouřených řas. Zastavil se krok před ním a hleděl mu upřeně do očí, jako kdyby v nich hledal i ten nejnepatrnější náznak toho, že si to rozmyslel. 

"Ještě pořád to chceš?" zeptal se ho tichým klidným hlasem.

"Ano," odpověděl bez přemýšlení Harry a přistoupil k němu tak blízko, že se navzájem téměř dotýkali hrudí. "A ty?" řekl stejně tiše.

Sirius neodpověděl. Vklouzl rukou do Harryho neposlušných vlasů, chvilku se jimi probíral a se zasněným výrazem pozoroval, jak se mu vlní kolem prstů, druhou ruku mu položil kolem pasu a přitáhl si ho těsně k tělu. Hleděl mu zblízka do tváře a studoval každý její detail, oči se mu zastíraly touhou a jeho dech se nepatrně zrychloval. Palcem mu přejel po pootevřených rtech, pak se k němu sklonil a jejich ústa se spojila v hlubokém polibku. Jeho touhou zamlžené oči se zavřely a on přestal vnímat všechno rušivé kolem a soustředil se jenom na ten dvacet let odříkaný polibek.

Harry uvolnil své tělo z napětí a nechal se unášet polibkem, po kterém toužil od chvíle, kdy ho jeho kmotr poprvé políbil. Objal Siriuse kolem krku a kmital jazykem v jeho ústech, snažil se napodobit zkušeného Siriuse. Opět ucítil to zvláštní příjemné vzrušení v podbřišku jako při jejich prvním polibku a slastně mu vzdychl do úst.

Sirius se s rostoucí vášní a touhou zmocňoval Harryho úst a nenápadně ho tlačil před sebou, dokud nenarazili na postel. Aniž by se na okamžik odtrhl od jeho snaživých úst, položil ho na ni a lehl si k němu. Pomalu mu vykasal tričko z džín a snažil se mu jej přetáhnout přes hlavu. Když se ho zbavil, s roztřeseným dechem přejel Harrymu dlaní po nahé hrudi a břiše. 

Harry ležel jako prkno, i když ho Siriusovy doteky vzrušovaly k zbláznění. Nevěděl, co má dělat a proto nechal veškerou iniciativu na svém kmotrovi a soustředil se jen na jeho teplou dlaň na své kůži. Cítil, jak z toho důvěrného kontaktu začíná ve slabinách tuhnout.

"Kdyby se ti něco nelíbilo, zastav mě," řekl Sirius tiše a pak rukou sklouzl k Harryho poklopci a hbitými prsty jej během pár vteřin rozepnul. Vklouzl dovnitř a prsty přejel přes látku, jako by zkoušel, jak Harry zareaguje. Z Harryho hrdla se vydral překvapený slastný vzdech. Sirius si klekl a začal mu stahovat džíny i spodní prádlo, nespěchal, jako by mu dával možnost pořád si to ještě rozmyslet. 

Nic se ale nestalo, Harry ho nezastavil, jenom ho široce otevřenýma očima trochu napjatě pozoroval. Džíny skončily na zemi a Harry zůstal ležet v Siriusově posteli úplně nahý. Pocítil stud a nutkání zakrýt si dlaněmi klín před Siriusovým zkoumavým pohledem, nakonec to ale neudělal. Tohle přece sám chtěl. 

Sirius chvíli klouzal pohledem po Harryho nahém těle a oči mu svítily vzrušením. Zrakem na okamžik zavadil o jeho erekci a rty mu zvlnil pobavený úsměv. Jako mávnutím proutku se rychle zbavil své košile a kalhot a nahý se pak nad Harryho naklonil a vášnivě ho políbil, ruka se mu zvědavě rozeběhla po jeho těle a zkoumala každý centimetr jeho kůže. 

Harry konečně překonal ostych a zapojil se do jejich milostné předehry. Objal Siriusova široká záda a dlaněmi putoval po jeho hladké kůži. Poprvé viděl svého kmotra nahého a jeho potetované tělo přitahovalo jeho zrak jako magnet. Stydlivě zavadil pohledem o jeho penis a v tu chvíli zapomněl na vytetované znaky na jeho těle. Poprvé v životě viděl ztopořený úd dospělého muže. Nezměrný stud, který ho nutil rychle odvrátit zrak od kmotrova penisu, sváděl uvnitř něj obrovský boj s nepřekonatelnou touhou dotknout se ho a sevřít v dlani. Přinutil se zavřít oči, aby té touze dokázal odolat a zhluboka vydechl.

Sirius si toho všiml. "Mám přestat?" zeptal se s obavou.

"Ne... ne!" zavrtěl hlavou Harry, "Pokračuj, prosím..." 

Sirius se pousmál té důraznosti a sklouzl dlaní po jeho břiše a níž do klína. Cítil, jak se Harryho tělo zachvělo, když se prsty dotkl jeho vzpřímeného penisu. Sevřel kolem něj prsty a začal ho jemně hladit a třít. Sotva však začal, Harry se najednou napnul do oblouku, vykřikl rozkoší a postříkal jeho ruku svým spermatem. 

"To sis moc dlouho neužil," usmál se Sirius, ale nemyslel to ve zlém. "Neříkej, že sis to ještě nedělal," podivil se nevěřícně.

"A-ano..." koktal Harry a uši mu hořely studem, "...ale tohle je jiné..."

"Myslím, že tohle nebude zdaleka jediná věc, kterou jsi ještě nezkusil," poznamenal Sirius záhadně a otřel si ruku do prostěradla. Přestal se věnovat Harryho ochabujícímu penisu a přesunul zájem mezi jeho hýždě. Z nočního stolu vytáhl lahvičku s gelem a vydatně si nalil na prsty. Opatrně, aby Harryho hned nevylekal, začal pomalu vsouvat prst do jeho otvoru. Ucítil jeho okamžitý odpor, ale s tím počítal, tušil, že je ještě panic. 

"Úplně se uvolni... půjde to mnohem snadněji," poradil mu zkušeně a pokračoval v zasouvání prstu. 

Harry byl ze všech těch nových věcí, které v tuto chvíli prožíval, hodně vyplašený, ale to neznamenalo, že to nechtěl. Naopak, i když to bylo pro něj něco neznámého, co ještě nikdy nezkusil, vzrušovalo ho to na maximum a cítil, jak moc si to přeje. Na Siriusovu radu se pokusil úplně se uvolnit a soustředil se jenom na to, co Sirius dělal. 

Po chvíli už byl natolik uvolněný, že přijal v sobě tři prsty a počáteční nepříjemný pocit vystřídala příjemná slast. Zavřel oči a tiše vzdychal do hřbetu ruky, jak se pořád styděl naplno se projevit.

Sirius zkušeným okem i hmatem poznal, že Harry už je připraven. Lehl si na něj, váhu přenesl na své ruce, kolenem roztáhl jeho stehna od sebe a namířil svůj ztopořený penis k jeho otvoru. Opatrně zatlačil, překonal počáteční odpor a pak se začal v něm pomaloučku pohybovat. Pořád si držel svůj rozum pod kontrolou a ovládal se.

Harry tiše vyjekl, tohle bylo o poznání větší než prsty, ale hrdinsky vydržel. Prvotní bolest se pozvolna přerodila do blažených pocitů, které ho nadnášely jako na vlnách ke břehům opojné slasti. Jak Sirius postupně zrychloval své pohyby, tělo mu zaplavovala vlna nikdy nepoznané rozkoše, rozlévající se mu z podbřišku do celého těla. Tvář se mu stahovala slastnou křečí a z hrdla se mu draly legrační zvuky, které nedokázal ovládnout.  

Sirius jako omámený sledoval obličej chlapce pod sebou, jeho spontánní projevy a vzdechy, vzrušením zrudlé tváře, a jeho vlastní sebeovládání se pozvolna rozpadalo. "Jamesi..." šeptal hlasem zastřeným touhou. "Můj Jamesi..." Jeho horký dech se lámal o vzdychající Harryho rty. Oči se mu zaclonily mlhou chtíče a přestával se kontrolovat. Svými boky začal prudce přirážet do Harryho těla chvějícího se slastí, jeho ústa hlasitě sténala rozkoší, a nepřestal, ani když se z Harryho rtů vydral tlumený slastný výkřik a jeho tělo se pod ním vzepjalo v křečích orgasmu. Sirius jako by to ani nevnímal. Za pár okamžiků se i přes něj převalil mohutný příboj orgasmu a s hlasitým projevem vyvrcholil do Harryho těla.

Svalil se vedle něj na záda, zadýchaný jako pes, potetovaná hruď se mu prudce zvedala a klesala a tělo se mu lesklo potem jako naolejované. Teprve když se mu dech trochu zklidnil a divoký tlukot srdce se mu zpomalil, pootevřel oči a začal pomalu vnímat realitu. Prudce otočil hlavu k Harrymu.

"Jsi v pořádku? Neublížil jsem ti?" ptal se starostlivě.

Harry ležel na zádech se zavřenýma očima, zrůžovělou tvář měl posázenou červenými fleky, lehce zadýchané rty se mu vlnily v tupém úsměvu, v obličeji měl trochu připitomělý výraz. Vypadal jako by byl něčím sjetý. 

"Je mi... nádherně," zašeptal otupěle a konečně líně otevřel oči a pohlédl na Siriuse. "Ještě nikdy jsem nic takového nezažil," ušklíbl se blaženě. 

"Jsi ještě moc mladý na to, abys měl zkušenosti," pousmál se Sirius, pak zavřel oči a užíval si ten příjemný malátný pocit po orgasmu.  

Harry se k němu otočil a zvědavě pozoroval jeho poklidnou tvář. Ještě nikdy neměl možnost být mu takhle blízko. Všiml si, že jeho milovaný kmotr si dodnes zachoval pohledné rysy tváře a že ani dlouholeté vězení a utrpení, které prožil, ho nepřipravilo o jeho charisma.

"Zase jsi mi řekl Jamesi," přerušil ticho Harry.

"Vím," řekl tiše Sirius. 

"Představoval sis... jeho?" zeptal se opatrně Harry. 

Siriusovi se nepatrně zachvěla zavřená víčka. "Ano."

"Kdy jsi to prožil poprvé ty?" zeptal se Harry najednou.

Siriusovi na okamžik ztuhly svaly ve tváři, jak ho otázka překvapila, oči měl ale stále zavřené. Dával si s odpovědí načas. "V šestnácti. S jednou spolužačkou z Nebelvíru," vyslovil nakonec poloviční pravdu.

"V šestnácti?" podivil se Harry. "Nebyl jsi v té době už..."

Zamilovaný do Jamese? Jasně že byl. "To bylo ještě předtím, a jenom jednou," vymýšlel si Sirius.

"A kdy jsi byl poprvé... s klukem?" zajímal se upřímně Harry. 

"Co je to za otázky, Harry? Jsem snad u výslechu?" pohlédl na něj trochu podrážděně.
 
"Promiň... jen... jen mě to prostě zajímá," omlouval se Harry provinile. "Jsi v tom tak... zkušený a znalý... tak jsem si myslel, že jsi asi musel mít nějakého... přítele," vysvětloval rychle. 

Sirius neodpověděl. Zvedl se z postele a začal se oblékat. Harry ho v leže pozoroval přimhouřenýma očima, už necítil tolik studu při pohledu na Siriusovo nahé tělo. Naopak, přistihl se, že si ho prohlíží zálibně a taky se špetkou závisti. Jeho tělo, ještě před rokem vychrtlé a nezdravě bledé z dlouhého pobytu v Azkabanu, bylo nyní samý sval a kůži měl opálenou do hněda, i když teď už trochu vybledlou, jak byl poslední dobou pořád zavřený ve vězení svého rodného domu. Nápadné tetování zdůrazňovalo jeho mužnost a budilo respekt.

"Vstávej, mladíku," popohnal ho Sirius, když si všiml, že ho Harry sleduje z postele. "Snad tady nechceš strávit i noc." 

"Nebylo by to vůbec špatné," ušklíbl se Harry a začal se konečně oblékat. "Můžu přijít i zítra večer?" 

 Siriusovi cukly koutky úst, jak se Harrymu zalíbilo to jejich doučování. "Pokud nebudeš mít takové hloupé otázky jako dnes..." poznamenal a dopnul si poslední knoflíček na košili. "A teď už radši běž. A kdybys někoho potkal, tvař se úplně normálně, jasný?"

Harry se vesele zakřenil a s přáním dobré noci vypadl z pokoje.

***

Příští dopoledne Harryho čekalo disciplinární řízení na ministerstvu kouzel kvůli nepovolenému kouzlení před zraky mudly. Stejně, jako se mu doteď pokaždé až neuvěřitelně dařilo vykrucovat se i z těch největších malérů, i z této šlamastyky vyšel bez jakékoliv úhony. Když se vrátil zpátky do hlavního štábu Fénixova Řádu, všichni mu nadšeně gratulovali k tomu, jak opět beztrestně vyvázl z průšvihu. Pouze Snape, který ho už dávno prokoukl, vztekle skřípal zuby nad tím, jak je to možné, že tomu brýlatému spratkovi vždycky všechno projde.

Během následujících dnů se Harry po večerech pravidelně vytrácel do pokoje svého kmotra, aby se mohli za zamčenými dveřmi na pár hodin vracet do Siriusových vzpomínek na minulost. Harry se konečně naučil netvářit se tak okatě nenápadně, když je náhodou někdo potkal spolu v kuchyni nebo jinde v domě a dokonce se odnaučil červenat se, kdykoliv se ho někdo úplně nevinně zeptal na Siriuse.

"Tak jak vám jde se Siriusem to učení, Harry?" zeptala se paní Weasleyová po dnešní večeři zvědavě a začala sklízet nádobí ze stolu. "Co všechno už jsi zvládl za ty dva týdny?"

Harry blýskl pohledem po svém kmotrovi a opět po dlouhé době zrudl jako podrážděný krocan. "Já... totiž..." nenapadla ho ani jediná kletba, kterou by si rychle mohl vymyslet, že ji trénují.

Sirius mu přišel na pomoc. "Harry toho od první lekce zvládl už opravdu dost. Dělá pokroky, hodně se snaží a rychle se učí," mrkl na svého kmotřence lišácky.  

Harry se rychle otočil k ostatním zády, aby skryl pobavený úsměv a přehnaně snaživě skládal špinavé nádobí do dřezu.

"Jsem moc ráda, Siriusi, že se mu tak věnuješ. Co jsi začal Harryho doučovat, je jako vyměněný," pronesla všímavě Molly.  

"Mohl bych taky někdy přijít na to doučování?" zaškemral Ron.

Harry zbledl a rychle šlehl pohledem k Siriusovi. Ten si však v klidu dopíjel svoji kávu a nenuceně se bavil s Ronem. "Proč bys nemohl? Klidně někdy přijď s Harrym." Ronovi zasvítily oči jako uhlíky.

"To ať tě ani nenapadne!" okamžitě zchladila Ronovo nadšení jeho matka. "Harry se s Ty-víš-s-kým už nejednou setkal a musí být náležitě připravený, pokud k tomu ještě někdy dojde! A ty ho v jeho učení nebudeš nijak rozptylovat!" 

Harrymu unikl z plic tichý úlevný výdech, na druhou stranu ho ale trochu trápilo svědomí, že tajně podvádí paní Weasleyovou, která to s ním myslí dobře.

O hodinu později už ležel vedle Siriuse v posteli, ještě trochu zadýchaný, zpocený, s naprostým uspokojením ve tváři. Dlaní něžně hladil Siriusovu hruď a prsty se jemně probíral chloupky kolem jeho bradavek. 

Sirius ležel na zádech, pod hlavou měl složenou ruku, prameny černých vlasů se mu neposlušně lepily na zpocené čelo. V koutku rtů svíral zapálenou cigaretu. 

"Tohle jsou ty nejbáječnější prázdniny v celém mém životě," zamumlal Harry zasněně.

Sirius se pousmál. "Taky jsem ve tvém věku prožíval senzační prázdniny." Pootevřel jedno oko a nostalgicky spočinul pohledem na fotografii s Jamesem na zdi, pořízené toho osudného léta u Potterových.

Harry si toho nevšiml, byl zaneprázdněný jenom svými vlastními pocity. "Myslel jsi to vážně, když jsi paní Weasleyové říkal, že jsem v těch našich lekcích dobrý?" uculil se.  

"Nebuď tak domýšlivý, Harry. Neřekl jsem, že jsi dobrý. Řekl jsem, že se snažíš a rychle se učíš. A to je rozdíl." 

Harry zrudl jako rak a byl opravdu rád, že ho jeho kmotr nevidí. "Víš, že už jsem se vážně bál, že budu muset vzít sebou Rona?"  

"To jsem si všiml. A měl jsi štěstí, že nikdo jiný." Sirius si potáhl z cigarety a oklepal popel na zem vedle postele. "Jsi čitelný jako slabikář, Harry. Nauč se trochu se ovládat," zdůraznil mu. "A taky bys neměl být tak sobecký. Ron projevil vážný zájem o lekci z obrany a kdyby mu to jeho matka nezatrhla, moc rád bych mu předával své kouzelnické zkušenosti. Vám oběma, tobě by to určitě taky prospělo."

"Ale... to bychom pak přišli o naše tajné schůzky," zaprotestoval Harry vylekaně. 

"Měl by sis ujasnit, co je pro tebe důležitější." 

Harry nad odpovědí vůbec nemusel přemýšlet, v tom měl zcela jasno. Večerů se Siriusem se nehodlal za nic na světě vzdát. Náhle vyjekl bolestí a začal si prudce mnout čelo.

"Co se stalo, Harry?" Sirius se prudce posadil.

"To... to nic není... to ta jizva," třel si ji, aby trochu utlumil tu nesnesitelnou bolest. "Občas mě bolí," vysvětlil.

"To se mi vůbec nelíbí," zamračil se Sirius a upřeně Harryho pozoroval. "Měl bys o tom říct Brumbálovi, až budeš ve škole." Uhasil cigaretu do popelníku, vylezl z postele a začal se spěšně oblékat. 

"Jo, jasně," odkýval mu to Harry, naštvaný na to své prokleté stigma, které jejich dnešní večer předčasně ukončilo. Zbývá mu už jenom pár posledních vzácných dní strávených se Siriusem, než bude muset odjet do Bradavic. Poprvé za těch pět let se na to vůbec netěšil. 

pokračování příště


Obrázek by @morphy_me


1 komentář: